Koçluk

Koçluk yoluyla kendinizi kendi yaşamınıza adamanızı sağlar; yaşamınızın her alanında daha fazla denge, yaşam sevinci, samimiyet, enerji, maddi bolluk, konsantrasyon ve hareket bulmanıza yardımcı olurum. “Hiç kimseye hiçbir şey öğretemezsiniz. Olsa olsa, onu kendinde keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.” *Galileo Galilei
Koçluk sözcüğü yönetim dünyasında ne anlama gelir? Bir koç olarak davranış sergileyen yönetici koçluk yaptığı kişiye yardımcı olmaktadır, ancak iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir.

Koçluk nedir, ne değildir?
Koçluk bireyin ya da kurumların gelişimine katkıda bulunma fırsatıdır. Bu iki taraflı partnerliktir. Koçluk yapılan kişinin potansiyelini azamiye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak amacıyla, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar.
Koçluk nedir?
• Öğrenme ve gelişim aracıdır.
• İnsanları ve kurumları hedeflerine ulaşması için kılavuzdur.
• Kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır.
Koçluk ne değildir?
• Herhangi bir kişinin davranışlarını ya da hareketlerini düzeltme imkanı.
• Kişinin hedeflerine varması için önlemler almaya yönlendirmek.
• Her şeyin yanıtını bilen bir uzman ya da danışman olmak.
İyi koçlukta zorlama olmaz. Koçluk hem olan nedir, hem de işe yarayacak olan nedir sorularına yanıt arar. Birlikte çalışmanın performansı yükselteceğine inanılıyorsa, koçluk yapılır ya da koçluğa ihtiyaç duyulur. Koçluk sayesinde insanlara şu konularda yardımcı olunabilir.
Güçlü yönlerin maksimum seviyeye çıkarılması, Kişisel engelleri aşmak, Daha etkin olunması için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmek, Yeni sorumluluklara hazır hale getirmek, Kendini yönetmek, Hayattan tatmin duygusu, Mativasyonu yükseltmek. Koçluk danışan ile beraber eylem planlarının birlikte geliştirilebileceği rahat bir ortamın yaratılmasını gerektirir. Olabildiğince etkin bir koç haline gelebilmek için aşağıdaki beceriler konusunda ustalaşmak gerekmektedir.
• Dinlemek için niyet etmek ve etkili bir dinleyici olmak,
• Doğru yerde doğru soruları sormak,
• Kanaatlerini savunmak,
• Geri bildirimde bulunmak,
• Geri bildirim almak,
• Görüş birliği sağlamak Yaşam koçu dinleyen, söylenmeyenleri de duyan, satır aralarını okuyan kişidir.
Danışan ise konuşan, anlatan kişidir. Yaşam Koçu güçlü sorular soran, danışanın hiç kendine sormadığı soruları soran kişidir. Danışan bu sorular karşısında düşünen, kendi cevapları ile kendi doğrularını keşfeden kişidir. Yaşadığı farkındalık ile doğruyu bulunan danışanın o anda yaşadığı mutluluğu görmek her şeye bedeldir. Koçluk, başarılı ve yüksek potansiyelli insanların ve kurumların sıra dışı yaşamlar yaşamak için kullandığı araçlardan biri haline hızla gelmekte. Bu kadar hızla yayılmasının nedeni, kısa zamanda etkin sonuçlar elde etmesidir.
Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemini çözmesine destek olmaktır. Koçluk, ilk olarak 60'lı yılların sonunda ABD'de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 80'li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.

Yaşam Koçu bireylerin kurduğu özel ve iş hayatında ki ilişkileri, Kişisel, Mesleki ve Yönetsel gelişimlerini geliştirmeye yöneliktir. Birçok dalda Yaşam Koçluğu ile çok başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Tüm insanlar biricik ve özeldir. Doğada en az bulunan özel taşlara paha biçilemezken, doğada bir tane bulunan eşsiz varlığa yani biz insanlara değer hiç biçilemez.
Herkesin kendi içinde barındırdığı sonsuz zengin kaynaklara, o eşsiz ışığı gün yüzüne çıkarmak için Yaşam Koçluğu eşsiz bir araç olarak karşımıza gelmektedir.
“Önce Siz” köşesine başlarken arada sırada bireysel farkındalığınızı arttırmanıza ve kendinizi tanımanıza yardımcı olacak bazı yöntemlerden bahsedeceğimi yazmıştım. Bu yazımda ilerlemenizi sağlayacak yöntemlerden bir olan “Yaşam Koçluğu Nedir, Ne Değildir?” den bahsetmek istiyorum
Koçluk’untanımını yapmadan önce, Koçluk ne değildir? sorusunun cevabını vermek istiyorum. Bu şekilde, zihinlerdeki yanlış bilgileri silerek doğrularla ilerleyebilir ve bu sistemden maksimum şekilde yararlanabiliriz. Öncelikle belirtmek isterim ki Koçluk, psiko-terapiden, danışmanlıktan ve mentorluktan farklı bir uzmanlık alanıdır. Bahsedilen bu alanlarda dünyada ve ülkemizde değerli akademisyenler ve çalışanlar hizmet vermektedir. Ancak Koçluk, tüm bunlardan farklı düşünülmesi gereken bir uzmanlık alanıdır. Bu alanın diğer uzmanlık alanları ile karıştırılması adı geçen uzmanlıkların benzer amaçlara hizmet etmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Zira tamamında danışan, yardım isteyen kimsenin çeşitli şekillerde iyi yönde gelişimini amaçlanmakla birlikte, hepsinin uyguladığı teknik ve yaklaşım birbirinden farklıdır. Şöyle ki;
Psikoterapiruhsal hastalıklarla uğraşır ve varsa bu rahatsızlıkları tedavi eder. Oysa Koçluk yapan kişi ruhsal rahatsızlıkları tedavi etmez/edemez. Çünkü Koçların böyle bir uzmanlığı yoktur. Koçlar; danışanları ile çalışırken hastalıklarla ilgili uzman birine ihtiyaç olduğunu görürlerse, kişiyi bu uzmanlara yönlendirirler. Ve aralarındaki en temel fark; tekniklerinde gizlidir. Terapide bugünü anlamak için geçmişe de bakılabiliyorken, Koçluk ulaşılmak istenen hedef için, geçmişle hiç ilgilenmeden bugünü keşfetmekle başlar ve geleceğe bakar.
Danışmanlıkhizmeti veren kişi danışmanlık verdiği alanda uzmanlaşmıştır, bunun sonucu olarak o alanla ilgili önerilerde bulunur. Hizmeti alan kişi de bu önerileri uygular. Koçlukta ise danışan kendi soruları ile ilgili cevapları kendi bulur, Koç onu bu cevapları bulma konusunda farklı araçlarla destekler. Bu sebeple Koç’un, danışanın faaliyet gösterdiği veya sorguladığı alanda uzman olması gerekmez.
Mentorlukhizmetinde ise, spesifik bir alanda uzman ve tecrübeli bir kişi tüm bilgi ve birikimini arkadaşlık benzeri bir ilişki biçimi ile hizmeti alanla paylaşır ve ona destek verir. Önceki örneklerde belirttiğim gibi Koçlukta bilgi aktarımından çok, koçluk tekniklerini kullanarak faydalı olmak ve sorulan soruların cevaplarını kişinin kendisine buldurmak esastır.
  Tüm yazdıklarımı kısaca özetlersem; Koçluk bir uygulama tekniğidir. Koçluğa "diğer kişiye performansını, öğrenmesini ve gelişimini artırmak için yardımcı olma sanatı” da denilebilir. Her türlü alanda koçluk almanız mümkündür. Bireysel koçluk, yaşam koçluğu, kariyer koçluğu, ebeveyn koçluğu, iş kurma koçluğu, ilişkiler koçluğu, satış koçluğu, vb. gibi.
Koçlar Nasıl Faydalı Olurlar?
Koçlar; beğenmediğiniz huylarınızı ve eski alışkanlıklarınızı terk etmenize, sorunlarınızı,  çatışmalarınızı çözmenize yardımcı olabilirler. Hayatınızın dengeli, uyumlu, anlamlı olmasına, sizin daha başarılı, doymuş ve mutlu olmanıza, hayattan ne istediğinizi ve  önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve hatta bunlara ulaşmanızı engelleyen engelleri görmenize yardımcı olabilecekleri gibi, kendinizi daha iyi tanımanıza, güvenmenize, yeteneklerinizin gelişmesine, yeni beceriler kazanmanıza, yeni  fırsatlar yaratmanıza da yardımcı olabilirler..
Hizmet alacağınız nitelikli bir koç, hayallerinize bir anlam katmanızda hayallerinizi hedefe çevirmenizde yol göstericidir. Bu yolculukta  harekete geçmenizi ve arzuladığınız sonuca ulaşmanızı sağlacaktır. Ve bildiğiniz gibi harekete geçen insan yaşadığını hissecek ve değişimin nimetlerinden faydalanacaktır. Bugünü yaşamayı ve geleceğe inanmayı öğrenecektir.
Koçlar Nasıl Bir Fark Yaratır?
İnsanlar hayatlarında kendi çabalarıyla değişiklik yapmaya karar verdiklerinde, motive olmak, kararlı durmak ve aynı rotada kalmak zaman zaman zor olabilir. Kişiyi geride durmak zorunda bırakan alışkanlıkları kırmak da oldukça zor bir şeydir. Bir koç ile, her attığınız adımda sizi destekleyen ve arkanızda duran, size ilham veren, motive eden, çabalarınızı ölçümleyebilen ve gerçekten istediğiniz şeye doğru odaklanmanızı sağlayarak bu odaktan sapmamanızı sağlayan birine sahip olursunuz.
 Kimin Bir Koça İhtiyacı Var?
 Neredeyse herkes koçluk hizmetinden fayda sağlayabilir. Ancak en çok fayda sağlayacak kişiler, amaçlarına ulaşmak için atacakları adımlarda kendilerine söz vermeye hazır olan kişilerdir. Unutmayın ki bugün hayatlarının zaten mükemmel olduğunu düşündüğünüz insanlar bile bir koç ile çalışabilirler. Bu kişilerin daha önce hiç incelemedikleri alanlara cesaretle girebilmek için kaynağa gereksinimleri veya yukarıda değindiğim pek çok konuda esinlenmeye ihtiyaçları olabilir.
Koç, danışanına üç ana seviyede destek olur:
Hedeflerine daha hızlı ve kolay ilerlemesi, fırsatları etkin biçimde değerlendirmesi, karşılan problemlerin çözülmesi,
Bunları yaparken danışanın başka olay ve durumlara da  taşınabilecek yeni davranış ve düşünüş biçimleri öğrenmesi,
Aynı zamanda da danışanın "öğrenmeyi öğrenmesi": Koçluk ilişkisi  bittikten sonra da danışanın karşılaştığı durumlardan yararlanırken öğrenmeyi de yetkinliğini geliştirmeye devam etmesi.
Koçunuz olarak, ben:
Gerçekten ulaşmak istediğiniz hedefleri belirlemeniz için sizi cesaretlendireceğim
Kendi başınıza şimdiye kadar yaptığınızdan daha fazlasını yapmanızı isteyeceğim
Daha çabuk sonuçlar elde edebilmeniz için odaklanmanıza yardımcı olacağım
Size daha fazlasını gerçekleştirmeniz için gerekli araçları, desteği ve yapıyı sağlayacağım.
Kim bir Koçla çalışır?
Yaşamımda iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır herkes. Girişimciler, iş sahipleri, profesyoneller, ve değişim sürecindeki insanlar ile, gelişime açık şirketler genellikle bir Koçla çalışırlar. Kariyerleri veya yaşamda ulaştıkları seviyelerden bağımsız olarak danışanlarımın hepsinin ortak bir özelliği var: hepsi de yaşamlarından daha fazlasını isteyen başarılı, ilerlemeye açık ve zeki bireyler ve bu bireylerden oluşan kurumlar. Kendinizi bir ayna karşısında hayal edin…
Sabah makyajınızı yapar, traşınızı olurken ya da mağazada kıyafet denerken olduğu gibi.
Ne görüyor oluyorsunuz? Kendinizi, arka plandaki olayları, insanları ve nesneleri…
Peki hangi açıyla görüyorsunuz? Kendini aynanızın size gösterdiği o tek açıdan…
 
 

Şimdi farklı açılarla yerleştirilmiş aynalar arasında hayal edin kendinizi.
Tıpkı küçükken lunaparklardaki aynalı odacıklardaki gibi…
Artık bir önceki gibi tek bir aynanın gösterdiği tek bir açı ile sınırlı değilsiniz.
Yüzünüzdeki ifadeyi görebildiğiniz gibi sırtınızdaki yükü de, daha önceden görüntüye girmedikleri için fark edemediğiniz olayları ve kişileri de görebiliyorsunuz artık…
 
 
Yaşam Koçunuz olması çoklu ayna ortamında olmanıza benzer…
Size sahip olduğunuz tek aynadan ötesini, farklı bakış açılarıyla göstermek için doğru soruları soran; size sizi gösteren bir güven alanında bulunmanızdır.
“Daha”nın farkında olduğunuz, kendinizi daha iyi tanıdığınız, daha doğru kararlar alarak daha net amaçlar belirlediğiniz ve onlara ulaşacağınız yolları, oradaki engel ya da fırsatları algılayabilip karşılayabildiğiniz, ne olursa olsun olumsuz değil olumlu etkilendiğiniz bir süreçtir.
 
Koçluk olduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasındaki mesafeyi ortadan kaldırma sürecidir.
Koçluk önceleri sporculara ve yöneticilere tanınan bir ayrıcalıkken ancak artık hayallerinin gerçek olmasını isteyen herkesin yararlanabileceği profesyonel bir uygulamadır. Sizi olabileceğiniz en iyi noktada olmanız için destekleyen, amacınızı bulmanıza yol açan, potansiyelinizi fark edip sınırların ötesine geçerken size yoldaşlık eden biriyle profesyonel bir ilişki içinde olmaktır.
Koçunuz size yaptırımlarla değil, önerilerle yaklaşmalı; paylaşımlarınızı önyargı ile değil, empati ile değerlendirmeli; zihinle değil, kalple ilgilenmeli; başlıkları değil, satır aralarını okumalı, dinler ve sizinle birlikte yürümelidir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : Yaşam Koçu İzmir - Yaşam Koçu Karşıyaka -

Yorumlar