Yaşam Koçluğu


Koçluk; kişilerin kendi yaratıcı potansiyellerini fark etmelerini, seçeneklerini çoğaltmalarını ve bunları uygulamak için harekete geçmelerini sağlayan, bugünden geleceğe odaklı yapılandırılmış gelişim sürecidir.
Koçluğun yaş sınırı yoktur; her yaştan, eğitim ve yönetim seviyesinden kişiler koçluktan fayda sağlar.
Bu süreçte koç; çeşitli araçlar ve yöntemlerle koçluk alan kişinin farkındalığını artıran ve bu farkındalıklarla zihninde yeni pencereler açılmasını sağlayacak dönüşümsel diyaloglara imkan veren; onun değerlerini keşfetmesine, vizyon oluşturmasına, hedefler belirlemesine ve doğru yere odaklanarak bir noktadan bir noktaya ilerlemesine ilham verecek olan kaynağın harekete geçmesine yardımcı olan yol arkadaşıdır.
Koçluk; eğitmenlik, arkadaşlık, danışmanlık, mentörlük değildir. Bunlardan farklı olarak koç;
didaktik değildir, nötr ve objektiftir,
koçluk alan kişiyle arasında hiyerarşi yoktur,
tavsiye vermez,
doğrudan çözüm ve öneri sunmaz,
yargılamaz, eleştirmez, övmez.
Koçluk psikologluk (terapistlik) da değildir. Psikologtan farklı olarak koç;
iyileştirici fiziksel araçlar kullanmaz,
geçmişe yönelik yöntemler kullanmaz; koçluk ileriye dönüktür,
doğrudan yönlendirme yapmaz; nötr ve objektiftir.
Profesyonel koçluk, kişiler üzerindeki hızlı, çözümcü ve geliştirici etkisiyle son 10 yılda artan bir ivmeyle büyümektedir. Bu büyüme, bireylere gerek profesyonel hayatlarında gerekse kişisel yaşantılarında kattığı bakış açıları sayesinde başka hiçbir sektörde olmadığı kadar hızlı gerçekleşmiştir. Bu sayede daha fazla kişi iş yerinde koçluk becerileri ile kendi yaşamlarının liderliğini ellerinde tutmayı başarmış ve/veya profesyonel anlamda koçluk yapmaya başlamıştır.
Kelime anlamıyla “koç” Türkçe ’ye İngilizce “coach” kelimesinden gelmiş olup, İngilizce ’ye ise Macarca anlamı taşıma aracı olan “kocsi” ve yapıldığı ilk yer olan Macaristan’ın Kocsi köyünün adından gelmektedir. Koç ifadesinin günümüzdekine yakın bir anlama gelmesinin arkasında yatan ve kabul gören teorisi ise, 18. yy ’da İngiliz öğrencilerin, ailelerce koç diye ifade edilen kişilerden derslerinde yardımcı olmaları için veya farklı kişisel gelişim alanlarında gelişmelerini sağlamaları için kılavuzluk alıyor olmaları idi.    
Günümüzde Uluslararası Koçluk Enstitüsü- International Institute of Coaching  (IIC)’e göre koçluk, “koç ve danışan arasında oluşan, danışanın bireysel farkındalığını arttırarak kişisel gelişim ve yetkinliklerinin artmasını sağlayan ve süreklilik yaratan, basit ama etkili bir birliktelik formudur. Kurulan bu güçlü ilişki içinde danışan şu anda olduğu yerden olmak istediği yere doğru gitmeye başlar.”
Profesyonel Koçluk öncelikle Amerika’da parlayan bir sektör olmuş, Avrupa’da da bireylerin gelişimi ve yaklaşımı ile olağan üstü bir şekilde yayılmış ve mesleki anlamda gelişimini sürdürmüştür. 2001 yılında Merrill C. Anderson, Ph.D. MetrixGlobal, LLC’in yapmış olduğu araştırma ise koçluk için oldukça şaşırtıcı bir gerçeği de gözler önüne koymuştur.Bu araştırmaya göre yönetici koçluğuna yapılan yatırımın geriye getirisi %529 olarak hesaplanıp, toplam firma karlılığı %29, takım çalışması %67, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti %32, işteki tatmin %61 oranında arttığı, anlaşmazlıkların ise %52 düştüğü ortaya konulmuştur.
Bazı bireyler Profesyonel Koçluk mesleğini kendi seçimleri doğrultusunda yarı zamanlı veya tam zamanlı yapmaya değer bir iş olarak görmüşlerdir. Bununla birlikte, müşteri hizmetlerinde,  süpervizörlük seviyelerinde, yönetim ve benzeri kademelerde iyi eğitimli kalifiye çalışanlarda Profesyonel Koçluk Becerilerinin aktif olarak kullanımı şirketler tarafından bir 'nitelik' olarak aranmaktadır. Son zamanlarda da özellikle Amerika ve Avrupa’da Koç Yönetici (Manager Coach) bir pozisyon olarak bile kabul edilmektedir.
Profesyonel Koçluk bir terapi süreci veya danışmanlık değildir; Profesyonel Koçluk, koç ile koçluk alan kişi arasında kurulan ve derinleşen, geçmişten çok geleceğe dair planların yapıldığı bir özel ilişki sürecidir. Bu süreç esnasında, geçmişteki önemli deneyimler belirli bir sırayla değerlendirilir ve daha bütünsel bir yaklaşımla koçluk alan bireyin yaşam dengesini, yaşadığı stres olgusunu ve başarılarını etkileyen her mesele ele alınır. “Birlikten kuver doğar” sözünü anımsarsak, koçluk tamamen gizlilik esasına dayanan, kesinlikle yargılama ve tavsiyeye yer vermeden, kişiye odaklanarak, bireyin “tek başına ulaşacağı” hedeften daha fazla ileriye gitmesini sağlar.  Koçluk alan kişi, hayatının her döneminden gelen gerek arzuları, gerek ihtiyaçları ve gerekse tercihleri ile Koç’un bakış açısıyla eşsiz bir bireydir. Koç, koçluk alan kişinin kendindeki mevcut potansiyelini tanımlar, hedeflerini netleştirmesini sağlar ve geleceğini net bir şekilde görmesi için ona kılavuzluk yapar. 


BEN DE KOÇ OLABİLİR MİYİM?
Profesyonel koçluk her sektörde görev yapan profesyoneller için uygundur. Geçmiş bilgi ve deneyimleriniz ne olursa olsun, hatta kendi sektörünüzde az veya çok deneyimli olsanız bile Noble Manhattan Koçluk Okulu, Profesyonel Koç olmanız için ihtiyacınız olan tüm bilgi ve becerileri sunup donanımlı hale gelmenizi sağlar. Başarılı bir Profesyonel Koç olabilmeniz için tek ihtiyacınız olan arzulu ve istekli olmanız. Eğitim programının önemli bir bölümünü kendinizi en iyi hissettiğiniz yerde, evinizde, iş yerinizde, cafede, havuz başında, kısaca istediğiniz mekanda tamamlayabilir, Avrupa’nın en eski, en köklü ve en prestijli koçluk okulu olan Noble Manhattan mezunu bir Profesyonel Koç olabilirsiniz.
Aşağıdaki soruların yanıtları sizin için EVET ise Profesyonel Koçluk size uygun bir seçim olacaktır:
  İnsanları seviyor musunuz?
  İyi bir dinleyici misiniz?
  Kendinizi insanlara karşı duyarlı olarak görüyor ve insanlarla uyumlu olabilme yeteneğini kendinizde hissediyor musunuz?
  Başkalarını cesaretlendirebiliyor musunuz?
  Başka bir kişinin başarısının bir parçası olma duygusu sizi mutlu eder mi?
  Öğrenmek ve kendinizi geliştirmek istiyor musunuz?
  İnsanların hayatlarında pozitif bir fark yaratmak ister misiniz?
  Kariyerinizi geliştirmek ister misiniz?
  Manevi ve duygusal anlamda da gelişmek ister misiniz?
  Kendinizin lideri olmak ister misiniz? Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?

· Profesyonel koçluk bütün işleri kolaylaştırır ve başarıya ulaştırır.

· Danışanın var olan potansiyelini ortaya çıkarır ve geliştirir.

· Danışanın iç gücünü ortaya çıkarır.

· Danışanın kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.

· Danışanın motivasyonunda gözle görülür bir artış sağlar.

· Danışanın artan performansı sayesinde verimliliğini yükseltir.

· Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim-dönüşüm ve gelişiminde sıçrayış yaptırır.

· Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.

· Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.

· Danışanın öğrenme ve öğrendiğini uygulama potansiyelini arttırır.

· Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini geliştirir.

· Danışanın kendine has özelliklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.

· Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.

· Danışanın yaşamKoç kimdir?

Koç; doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır: Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Bunların dışında koçun diğer özelliklerinden bazıları şunlardır.

· Danışana inanır.

· Yargısız bakış açısıyla bakar.

· İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.

· Potansiyeli fark eder ve ortaya çıkarır.

· Motivasyonu arttıran kişidir.

· Değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.

· Değişim yaratır.

· Satır aralarını duyar.

· Farkındalığı arttırır.

· Gelecek odaklıdır. 

· Danışanı farklı bakış açısından baktıran kişidir.

· Danışanı, hedeflediği yolda yürümesi konusunda destekler.
a kaşı pozitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar. 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : Yaşam Koçu İzmir - Yaşam Koçu Karşıyaka - Koçluk Merkezi - Yaşam Koçu Karşıyaka - Yaşam Koçu İzmir -

Yorumlar